Gradske linije

Polasci Ozrinići :

Radni dani:

05:45 ( nece saobracati do daljnjeg) ;

06:00;

07:05;

09:30;

12:15( nece saobracati do daljnjeg);

12:30

13:15( nece saobracati do daljnjeg);

15:10;

17:30( nece saobracati do daljnjeg);

18:30;

19:45 ( nece saobracati do daljnjeg)

Praznici i subota:   07:05; 09:30; 12:30; 15:10; 18:30

Nedjelja: 09:30; 12:30; 18:30

 

Polasci Krupac :

Radni dani: 06:00;

07:05;

09:00;

10:30( nece saobracati do daljnjeg);

12:00;

12:10( nece saobracati do daljnjeg);

13:10( nece saobracati do daljnjeg);

14:10( nece saobracati do daljnjeg);

15:10;

18:00;

19:30 (djacka-pocinje 01.09.2019)( nece saobracati do daljnjeg)

Subota, praznici: 06:00; 07:05; 09:00; 12:00; 15:10; 18:00;

Nedelja: 09:00; 12:00; 15:10; 18:10;

 

 

[nggallery id=2]