Gradske linije

Polasci Ozrinići :

Radni dani:  05:45; 07:05; 09:30; 12:15; 13:10; 15:10; 17:30; 19:45; 22:30

Praznici i subota:  05:45; 07:05; 09:30; 12:30; 15:10; 18:30; 22:30

Nedjelja: 09:30; 12:30; 18:30; 22:30

 

Polasci Krupac :

Radni dani: 06:00; 07:05; 09:00; 10:30; 12:10; 13:10; 14:10; 15:10; 18:10;19:30(djacka-pocinje 01.09.2018); 20:30; 22:00; 23:10

Polasci u: 06:00; 14:10; 22:00 – saobraćaju do Željezare

Polasci u: 07:05; 15:10; 23:05 saobraćaju sa Željezare

Subota, nedelja, praznici: 06:00; 07:05; 09:00; 12:00; 14:10; 15:10; 18:00; 20:00; 22:00; 23:10